Žemės sklypo paskirtis ir jos keitimas 2021 / 2022 m.

Lietuvos Respublikos žemės įstatyme žemės naudojimo paskirtis apibrėžiama kaip teritorijos gamtinių ypatumų, tradicinės žmonių veiklos, socialinės ir ekonominės plėtros poreikio nulemta pagrindinio žemės naudojimo kryptis, numatyta teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte, nuo kurios priklauso šios teritorijos planavimo ir žemės naudojimo sąlygos. Taigi pagal žemės sklypo naudojimo paskirtį sklypas gali būti priskirtas žemės ūkio paskirties žemei; miškų ūkio paskirties žemei; vandens ūkio paskirties žemei; konservacinės paskirties žemei ar kitos paskirties žemei.

Formuojant naujus žemės sklypus nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), kurie gali būti keičiami žemės savininkų prašymu pagal detaliuosius planus, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus, o urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, – pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jei šis parengtas.

Kokius veiksmus reikia atlikti norint pakeisti žemės ūkio paskirties sklypą į namų valdos žemės sklypą?

Pirma, reiktų įvertinti, ar apskritai pagal teritorijos bendrąjį planą (ir jei yra, pagal kitus specialiuosius planus) yra galimas žemės ūkio paskirties sklypo keitimas į namų valdos sklypą. Su bendruoju planu galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje. Vertėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad pagal naują tvarką sklypo paskirties keitimo procedūrai atlikti nebeužtenka vien tik palankių bendrojo plano sprendinių, bet reikia atsižvelgti ir į visuomenės atstovų pasiūlymus, kraštovaizdį, viešąsias erdves, vykdomą ir planuojamą veiklą žemės sklype, taip pat inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.

Antra, esant galimybei pakeisti sklypo paskirtį konkrečioje vietovėje, nuvykus į savivaldybę reikia užpildyti prašymo formą Dėl žemės sklypo žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo ar nustatymo. Kartu su prašymu reikia pateikti: žemės sklypo planą (sklypo kadastrinius matavimus), sklypo nuosavybės dokumentą (išrašą iš VĮ Registrų centro NTR). Nuo 2021 m. liepos 1 d. pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą prašymai pakeisti / nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą su informacija apie pasiūlymų teikimą yra viešinami TPDRIS sistemoje ir visuomenės atstovai šiuo klausimu gali teikti savo siūlymus. Taip pat viešai yra skelbiamas ir pats sprendimas tiek TPDRIS, tiek savivaldybės interneto svetainėje.

Trečia, gavus teigiamą sprendimą dėl žemės sklypo paskirties ir / ar naudojimo būdo keitimo per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos žemės sklypo savininkas turi kreiptis dėl pakeistų žemės sklypo duomenų registravimo Nekilnojamojo turto registre.

Kitas galimas sklypo paskirties keitimo būdas yra žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimas, kuomet žemės sklypas padalinamas į reikiamą dalių kiekį ir žemės naudojimo paskirtis yra pakeičiama visiems sklypams ar tik daliai jų. Pastarasis paskirties keitimas yra brangesnis ir daugiau laiko reikalaujantis procesas.

Reikalinga pagalba perkant ir parduodant ar konsultacija?

Konsultuoju, teikiu profesionalias NT brokerio paslaugas, padėsiu jums greitai ir lengvai įsigyti dominantį nekilnojamojo turto objektą, parduoti ar išnuomoti, susitvarkyti reikiamus dokumentus. Esu savo srities profesionalas, todėl pasirūpinu, kad klientui objekto pirkimo ar pardavimo procesas nekeltų jokių rūpesčių.