Žemės sklypas individualiam namui statyti

Rinkdamiesi žemės sklypą individualiam namui statyti pirkėjai paprastai įvertina infrastruktūrą, atstumą nuo miesto centro ar darbovietės, komunikacijas, taip pat pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, kuri turi būti tinkama namo statybai. Tačiau ar to pakanka, kad įsigytame žemės sklype iškart galima būtų vykdyti statybos darbus ir kaip nepadaryti klaidų renkantis žemės sklypą?

Kaip išsirinkti tinkamą žemės sklypą?

Pats paprasčiausias ir idealiausias variantas yra įsigyti namų valdos  paskirties žemės sklypą, tačiau pardavime dažnai pasitaiko žemės ūkio, komercinės, rekreacinės, sodų bendrijos ar kitos paskirties sklypai patrauklia kaina. Ar vertėtų tokius rinktis individualaus namo statybai? Įsigijus tokios paskirties žemės skypą, viena vertus,  reikėtų įvertinti papildomas laiko ir finansines sąnaudas, susijusias su žemės sklypo paskirties keitimu ir tai toli gražu ne visada įmanoma padaryti. Kita vertus, žemės sklypo paskirtis ant kurio statomas namas daro įtaką jau pastatyto namo vertei, pavyzdžiui, pastatyto namo sodų bendrijos teritorijoje vertė bus mažesnė nei tokio pat namo, esančio namų valdos paskirties sklype. Be to, renkantis žemės sklypą svarbu įvertinti ir sklypui taikomus papildomus aprobojimus – specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, jei tokių yra, kurios gali būti visiškai netinkamos individualaus namo statybai.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Išskiriamos šios dažniausiai pasitaikančios specialiosios žemės naudojimo sąlygos pagal atskiras jų taikymo zonas (sritis):

 • aerodromo apsaugos zonos;
 • kelių apsaugos zonos;
 • geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos;
 • elektros tinklų apsaugos zonos;
 • magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos;
 • skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos;
 • vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos;
 • viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos;
 • šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;
 • sanitarinės apsaugos zonos;
 • aerodromo triukšmo apsaugos zona;
 • nuolatinės juodligės židinio apsaugos zona;
 • kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos;
 • gamtos paveldo objektų teritorijos / buferinės apsaugos zonos;
 • kultūrinių, gamtinių rezervatų teritorijos;
 • gamtiniai ir kompleksiniai, geologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai, botaniniai, kraštovaizdžio ir kt. draustiniai;
 • valstybiniai parkai;
 • tvenkinių apsaugos zonos;
 • melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos;
 • miško žemėje, natūraliose pievose ir ganyklose, paviršinio vandens telikinių pakrantės apsaugos juostoje, pajūrio juostoje, pelkėse ir šaltinynuose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 • paviršinių vandens telkinių apsaugos zona;
 • potvynių grėsmės teritorijos;
 • požeminio vandens vandenvietės ir jų apsaugos zonos;
 • žemės gelmių išteklių telkiniuose, Šiaurės Lietuvos karstiniame regione, žemės ūkio paskirties sklypuose dirvožemio apsaugos tikslais, įvairių objektų ar reiškinių stebėjimo ir matavimo statiniams bei jų teritorijoms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 • radiolokatorių apsaugos zonos;
 • vandens matavimo stočių apsaugos zonos ir kt.

Šios žemės naudojimo sąlygos ar atitinkami apribojimai įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą ir yra taikomos nuo įrašymo dienos.

Reikalinga pagalba įsigyjant žemės sklypą ar konsultacija?

Konsultuoju, teikiu profesionalias NT brokerio paslaugas, padėsiu jums greitai ir lengvai įsigyti žemės ūkio paskirties, namų valdos ar kitos paskirties žemės sklypą ar jų masyvą. Taip pat, esant poreikiui, paruošiu visus reikiamus dokumentus.