Aerodromo apsaugos zonos sklypuose

Klientai, įsigiję žemės sklypą individualaus namo statybai, dažnai užduoda klausimus apie aerodromo apsaugos zonas. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše „aerodromo apsaugos zonos“ nurodomos kaip specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos teritorijai. Taigi, aerodromo apsaugos zonos nustatomos kariniams ir civiliniams aerodromams (Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 14 str.). Aerodromo apsaugos zonos nereikėtų painioti su aerodromo triukšmo apsaugos zona, t. y. teritorija, esančia aplink aerodromą, kurioje dėl galimo neigiamo triukšmo poveikio visuomenės sveikatai turi būti taikomos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Aerodromų apsaugos zonų dydžiai

Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą (III skyrius, pirmasis skirsnis, 15 str.) šių zonų dydžiai:

  1. Aerodromo apsaugos zona A
  2. Aerodromo apsaugos zona B
  3. Aerodromo apsaugos zona C
  4. Aerodromo apsaugos zona D
  5. Aerodromo apsaugos zona E

Reikalinga pagalba įsigyjant žemės sklypą ar konsultacija?

Aerodromo apsaugos zonos yra nustatomos atsižvelgiant į tai, kokiu atstumu teritorija yra nutolusi nuo lėktuvų kilimo ir tūpimo tako ir atitinkamai pagal tai nustatomos specialiosios tokių teritorijų naudojimo sąlygos. Dažniausiai klientai žemės sklypus individualių namų statybai įsigyja teritorijose, kurios patenka į D ir E aerodromo apsaugos zonas, tuomet ribojamas (Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 16 str.) statomo objekto aukštingumas – atitinkamai negali viršyti 45 ar 100 metrų aukščio, taip pat taikomas draudimas statyti įrenginius, kurie skleidžia radijo ir elektromagnetines bangas, spinduliuoja ar atspindi šviesą, keldami pavojų orlaivių skrydžių saugai ar kitaip kenkia aviacijos sitemų veiklai, dėl kurių blogėja matomumas, statyti fermas, sąvartynus, apie kuriuos telksis paukščiai ar laukiniai gyvūnai.

Konsultuoju, teikiu profesionalias NT brokerio paslaugas ir padėsiu jums greitai ir lengvai išsirinkti žemės sklypą individualaus namo statybai, o gal turite kelis žemės sklypus ir norėtumėte juos parduoti. Taip pat esant poreikiui, galiu padėti greičiau ir brangiau parduoti nekilnojamajį turtą.