Preliminarioji sutartis

Preliminarioji būsto ar kito nekilnojamojo turto pirkimo / pardavimo / nuomos / keitimo sutartis pasirašoma kaskart prieš pagrindinės (notarinės) sutarties sudarymą ir laikoma šalių susitarimu, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.163 straipsnio 1 dalis).

Kodėl svarbu įsigilinti į preliminariosios sutarties sąlygas?

Labai svarbu prieš pasirašant preliminariąją sutartį, ją perskaityti ir įsigilinti į sutartyje aptartas sąlygas, kurios yra šalių tarpusavio suderintos valios išraiška dėl kitos (pagrindinės) sutarties sudarymo ateityje ir kuriomis sutarties šalys prisiima tam tikrus įsipareigojimus bei atsakomybę, susijusią su sutarties sąlygų pažeidimu.

Preliminariosios sutarties ypatumai

Pateikiu pagrindinius preliminariosios sutarties ypatumus ir pagrindinius dalykus, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį:

  • Preliminariąja sutartimi šalys prisiima pareigą sudaryti pagrindinę sutartį ateityje;
  • Nustatomas terminas iki notarinės (pagrindinės) sutarties pasirašymo;
  • Preliminariosios sutarties sudarymo metu yra sumokamas šalių sutartas avansas preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti;
  • Avansas atlieka mokėjimo fukciją, jeigu ateityje sudaroma pagrindinė sutartis ir atsiranda mokėjimo prievolė, t.y. šia suma mažinama mokėtina už turtą suma;
  • Preliminariosios sutarties pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius;
  • Sumokėto avanso suma gali būti naudojama kaip netesybos, kai šalys dėl to susitaria ir tokia prievolė yra įtvirtinta sutartyje.

Reikalinga pagalba parduodant nekilnojamąjį turtą ar konsultacija?

 

Konsultuoju, teikiu profesionalias NT brokerio paslaugas, padėsiu jums greitai ir lengvai parduoti nekilnojamąjį turtą. Taip pat, esant poreikiui, paruošiu visus reikiamus dokumentus, įskaitant preliminarosios sutarties parengimą.